Boží slovo hlásal a sloužil mši svatou J.M. can. Mgr. Martin Davídek

Podobné příspěvky