Vzpomínka na advent – exercicie 30.11 – 02.12.2012

První adventní víkend nás přivítal Bozkov v krásném bílém hávu. Tento čas se zde již tradičně věnuje přípravě na příchod našeho Pána mezi nás. Dny strávené v tichu, modlitbách a rozjímání nás uvedly do předvánoční doby. Duchovní témata, adorace a slavení eucharistie nám přispěly k soustředění a hlubšímu zamyšlení.

Díky za čas, který nám věnovali P. Kryštof, P. Jan, P. Aichler a bratr Jaroslav.

Ludmila J.

Podobné příspěvky