Zrekonstruované části varhan

Dne 09. 04. 2021 byly do kostela přivezené zrekonstruované části varhan. V tomto roce budeme realizovat IX. etapu, na kterou bude potřeba 500.250,-Kč. Jako každým rokem byla podaná žádost na liberecký kraj.

Do této doby bylo investováno
I. – 447.350,- 202.650,-
II. – 66.700,- 243.800,-
III. – 150.075,-
IV. – 450.225,-
V. – 400.200,-
VI. – 492.775,-
VII. – 926.325,-
VIII. – 598.210,-
IX. – 500.250,-
X. – 575.000,-

Celkově již bylo investováno 5.083.560,-Kč, z toho liberecký kraj přispěl 1.905 597,-Kč a ORP přidalo 462.000,-Kč

Děkuji Vám za příspěvky a obětované dary. Zbývá nám jen trpělivě počkat a snad již zanedlouho uslyšíme hlas našich vzácných bozkovských varhan.