Poutní Kostel
Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově

Jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a na Moravě, Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého ráje a Jizerských hor. O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské. Farní kostel stával v Bozkově již v polovině 14. století, zanikl však za husitských válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. století. Bozkov byl střediskem mariánské úcty – z počátku asi jen pětkrát ročně, později častěji, hlavně o mariánských poutích, které byly čím dál více navštěvovány. Počet poutníků vzrůstal.

Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela. V listopadu 1746 vrchnost obnovila v Bozkově faru a v lednu následujícího roku sem nastoupil farář Václav Komárek.

Od roku 1996 v Bozkově působí Misionáři Matky Boží z La Saletty.


Aktuální zprávy

Farní ohlášení
1.7 – 7. 7. 2024

Ve středu 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Ve čtvrtek 4. 7. památka sv. Prokopa, opa
V pátek 5. 7. slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
Mše sv. v 10 hodin, první pátek v měsíci
V sobotu 6. 7. první sobota v měsíci
V neděli 7. 7. pouť, mše sv. v 8 a hlavní mše sv. 10 hodin, celebruje P. Metoděj Němec OP
V neděli 7. 7. ve 13:30 mše sv. v Návarově v zámecké kapli

Poutní mše sv. v Bozkově 07. 07. 2024 v 8 a 10 hod.

VE ZLATÉ OLEŠNICI NEBUDOU MŠE SV.:
V NEDĚLI 23. 06. 2024
V NEDĚLI 07. 07. 2024
V NEDĚLI 14. 07. 2024
V NEDĚLI 04. 08. 2024
V NEDĚLI 18. 08. 2024

MŠE SV. V NAVAROVĚ:
V NEDĚLI 14. 07. 2024 VE 13:30
V NEDĚLI 04. 08. 2024 VE 13:30