Poutní Kostel
Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově

Jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a na Moravě, Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého ráje a Jizerských hor. O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské. Farní kostel stával v Bozkově již v polovině 14. století, zanikl však za husitských válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. století. Bozkov byl střediskem mariánské úcty – z počátku asi jen pětkrát ročně, později častěji, hlavně o mariánských poutích, které byly čím dál více navštěvovány. Počet poutníků vzrůstal.

Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela. V listopadu 1746 vrchnost obnovila v Bozkově faru a v lednu následujícího roku sem nastoupil farář Václav Komárek.

Od roku 1996 v Bozkově působí Misionáři Matky Boží z La Saletty.


Aktuální zprávy

Farní ohlášení
3.6 – 6. 6. 2024

Dnes ve 13:30 mše sv. ve Zlaté Olešnici, v Navarově mše sv. nebude
V pondělí 3. 6. památka sv. Karla Lwangy a druhů
Ve středu 5. 6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
V pátek 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, první pátek v měsíci, večer proběhne noc kostelů
V sobotu 8. 6. památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
V neděli 9. 6. bude ve 13:30 mše sv, v Navarově, nebude ve Zlaté Olešnici

Program noci kostelů v pátek 7. 6.:
17:30 otevření kostela
18:00 Mše sv.
21:00 zakončení
V kostele bude výstava obrazů místních malířů a malířek
V rámci konání Noci kostelů je možnost:
Vstupu na věž a prohlídky oratoře¨

           TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST