Poutní Kostel
Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově

Jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a na Moravě, Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého ráje a Jizerských hor. O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské. Farní kostel stával v Bozkově již v polovině 14. století, zanikl však za husitských válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. století. Bozkov byl střediskem mariánské úcty – z počátku asi jen pětkrát ročně, později častěji, hlavně o mariánských poutích, které byly čím dál více navštěvovány. Počet poutníků vzrůstal.

Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela. V listopadu 1746 vrchnost obnovila v Bozkově faru a v lednu následujícího roku sem nastoupil farář Václav Komárek.

Od roku 1996 v Bozkově působí Misionáři Matky Boží z La Saletty.


Aktuální zprávy

Farní ohlášení
27.5 – 2. 6. 2024

Dnes mše sv. v Jesenném v kapli ve 13 hod.
V pondělí 27. 5. v Bozkově v 18 hodin mše sv. s májovou pobožností
V úterý 28. 5. nebude v Bozkově mše sv.
Ve čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a Krve Páně, budeme slavit v neděli, v naší diecézi slavíme svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze po mši sv. bude biblická hodina
V pátek 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
V sobotu 1. 6. památka sv. Justina, mučedníka,
V neděli 2. 6. slavnost Těla a Krve Páně
Prosím o přípravu oltářů jako obvykle a děti o sypání květin jako družby a družičky.