Poutní Kostel
Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově

Jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a na Moravě, Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého ráje a Jizerských hor. O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské. Farní kostel stával v Bozkově již v polovině 14. století, zanikl však za husitských válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. století. Bozkov byl střediskem mariánské úcty – z počátku asi jen pětkrát ročně, později častěji, hlavně o mariánských poutích, které byly čím dál více navštěvovány. Počet poutníků vzrůstal.

Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela. V listopadu 1746 vrchnost obnovila v Bozkově faru a v lednu následujícího roku sem nastoupil farář Václav Komárek.

Od roku 1996 v Bozkově působí Misionáři Matky Boží z La Saletty.


Aktuální zprávy

Farní ohlášení
18.3 – 24. 3. 2024

  1. V úterý 19. 3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
  2. V čtvrtek bude mše sv. v 8.00
  3. V pátek 22. 3. v 17:30 křížová cesta, po ní Mše sv.
  4. V neděli 24. 3. Květná (Pašijová) neděle

Od úterý do čtvrtka budou mše sv. na faře v kapli

Kostel Bozkov

Úterý 02. 04.Mše sv. nebude!
Středa   03.04. Mše sv. v 18:00 – v kapli na faře
Čtvrtek 04.04.Mše sv. v 18:00 – v kapli na faře po mši sv. bude biblická hodina
Pátek 05.04.Mše sv. v 18:00 – v kapli na faře
Sobota 06.04.Mše sv. v 10:00