Poutní Kostel
Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově

Jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a na Moravě, Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého ráje a Jizerských hor. O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské. Farní kostel stával v Bozkově již v polovině 14. století, zanikl však za husitských válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. století. Bozkov byl střediskem mariánské úcty – z počátku asi jen pětkrát ročně, později častěji, hlavně o mariánských poutích, které byly čím dál více navštěvovány. Počet poutníků vzrůstal.

Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela. V listopadu 1746 vrchnost obnovila v Bozkově faru a v lednu následujícího roku sem nastoupil farář Václav Komárek.

Od roku 1996 v Bozkově působí Misionáři Matky Boží z La Saletty.


Aktuální zprávy

Farní ohlášení
27.11 – 03.12. 2023

V úterý 28. 11. bude mše sv. v 8 hod. ráno
Ve čtvrtek 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola, po mši sv. bude biblická hodina
V pátek 1. 12. první pátek v měsíci
V sobotu 2. 12. první sobota v měsíci
V neděli 3. 12. první adventní neděle. Mše sv. v Navarově ve 13:30

„Nezapomeň snít, o světe bez válek a rozepří
O světe, ve kterém můžeš volně dýchat
O světe, ve kterém je život vždy silnější
Nezapomeň snít o lidech kteří ještě lidmi jsou
O lidech, kteří rozdávají lásku, teplo a blízkost
O lidech, kteří umějí důvěřovat …..
Nezapomeň snít, sny se uskutečňují – v tobě i ve mně,“
( Hans a Marie-Therese Kuhn-Schádler )

Drazí Přátelé,  

Můžeme říci, že takový sen o budoucnosti měla i naše farnost „oprava vzácných Bozkovských varhan“. Tento sen se v tomto roce stal skutečností. Někteří z nás, kteří se o to zasloužili již nejsou mezi námi. Doufám, že se z toho v Domově Otce radují.
I my bychom chtěli, spolu s Vámi prožít tuto radost zde, v Bozkově. Zveme Vás i Vaše rodiny na Mši svatou a svěcení nově opravených varhan, které se uskuteční v sobotu 21. 10. 2023 v 10 hodin za účasti otce biskupa Jana Baxanta. Pak bude následovat občerstvení v místní sokolovně a ve 14 hodin varhanní koncert. Vás, co nemůžete přijet prosíme o modlitbu a my, na Vás při Mši sv. budeme pamatovat. Děkujeme všem, kdo jste nás podpořili finančně, modlitbou i jinak.

Rád bych Vám ještě sdělil pár informací o opravě varhan. Propagaci opravy přispěla zpráva „Bozkovským varhanám hrozí zánik“ která byla vysílaná na ČT 24 dne 6. 7. 2013 a také článek v Krkonošském deníku „Snaží se zachránit zřejmě nejvzácnější varhany diecéze“. Byly vytištěné letáčky, které vytiskla a věnovala Tiskárna Zaplatílek, uskutečnilo se několik benefičních koncertů a zřídila se veřejná sbírka. Celková cena opravy činila 5.527.360 Kč. 

Z toho byla dotace libereckého kraje 2.735.597 Kč, dotace ORP 462.000 Kč a soutěž pro památky vynesla 58.500 Kč. V této soutěži jsme získali třikrát třetí místo a v roce 2017 jsme vyhráli. Poděkování patří Libereckému kraji za poloviční příspěvek z celkové ceny opravy.
Restaurování varhan provedla firma Dalibor Michek – varhanářství, Studénky 25.Intonace a ladění: Zdeněk Henych. Montáž: Milan Novotný a Radim Vichr. Práce na kovových píšťalách: Štěpán Kopeček. Restaurátorský záměr zpracoval Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog. Restaurování varhaní skříně je dílem firmy ArteGram s.r.o. Lužany u Jičína 164, práce provedli Štěpán a Ludmila Gottwaldovi pod vedením Ondřeje Sklenáře.
Pomoc při získání dotací, adopcí píšťal a vytvoření webových stránek: Kristýna Solničková. Technický dozor: Ondřej Svoboda, stavební technik. Vyúčtování veřejné sbírky, účetní doklady: Eva Živná. Památkový dozor: Jana Kurešová, Roman Hedvičák. Dozor Libereckého kraje: Lucie Prandnerová. Vedení veřejné sbírky: Diana Pospíšilová.

Poděkování za přispěvky: Misonářům Matky Boží z La Saletty, Matici Bozkovské, anonymním dárcům a všem, kteří se podíleli modlitbou, propagací a jinak.
Děkujeme všem, kteří přispěli na účet Matice Bozkovské, farnosti Bozkov, veřejnou sbírku, osobně na faře, hlasování v soutěži „Pro Památky“

                     Díky tomu se náš sen stal realitou.
„Nezapomeň snít o lidech, kteří ještě lidmi jsou“.

                  P. Krzysztof Mikuszewski MS.