Matice Bozkovská

Na světě vždy byla místa, která Bůh vyvolil, aby na nich člověk nalezl odpočinutí a záchranu. Již Písmo svaté nám ukazuje taková místa, kde si mohl člověk zachránit život, přijímat dary Božího milosrdenství a čerpat z pramene živé vody.

Od začátku existence Bozkova je nám a bylo i našim předkům známo, že je to místo výjimečné, s pramenem naděje (studánka “U Matičky”), kde Bůh dává uzdravení a posilu do života.

Pramen vody – základ života, základ společenství a naděje do budoucnosti. Nedávno se mě někdo ptal, proč je nyní “U Matičky” cedulka, že voda není vhodná k pití. Byl jsem překvapen a odpověděl jsem, že o tom nic nevím a myslím, že to není pravda. Šel jsem se podívat sám, a nic takového tam nebylo. V krátké době Bůh sám ukázal, že toto místo má moc a sílu. Volala mi jedna z poutnic a vypravovala o tom, jak jí voda z Bozkova od Matičky uzdravila z nemoci a zachránila život. Byla to rychlá odpověď na falešné zprávy, a na pokus oddálit lidi od pramene naděje. Vzpomněl jsem na slova jednoho Bozkovského rodáka, který řekl, že jestli bude v dnešní době válka, tak jedině o vodu, která dává život. Místa, kde existuje takový pramen vody budou vždy nejvíce ohrožená. Může je zachránit jen Boží moc a síla. Ať chceme, nebo nechceme, Bozkov je takové místo, kde Bůh dělá zázraky a dává nám pramen naděje.

Voda slouží při obřadu svátosti manželství, kropí se s ní prsteny – znamení vytrvalosti a věrnosti na cestě společného života. Když člověk odchází z pozemského života, kněz kropí rakev na znamení odpuštění a s vírou na nový život v Božím království. I dnes nás Bůh vyzývá k tomu, abychom čerpali s vírou z našeho pramene naděje a zve nás na sváteční hostinu na eucharistickou Mši sv.

Za dary, modlitby a pomoc při opravě kostela Vám všem děkuji, přeji Vám hodně Božího požehnání a sílu, kterou budeme čerpat z pramene našich nadějí a společného života.

P. Krzysztof Mikuszewski MS