Bozkov – pramen naděje pro okolí

Na přelomu 19. a 20. století se zbožní bozkovští křesťané pravidelně scházeli k modlitbě růžence, postupně tak vzniklo tzv. Společenství svatého růžence., kde se též zavázali, že se budou starat o poutní místo a rozšíření mariánské úcty. Toto společenství se stalo předchůdcem Matice bozkovské.

Matice bozkovská byla nejprve zřízena na přelomu let 1940-41 na popud Ministerstva obchodu protektorátní vlády. Proto z pochopitelných důvodů její činnost na počátku padesátých let byla ukončena.

V roce 1992, kdy se blížilo 300 leté výročí vysvěcení bozkovského chrámu ( 1693 ), bylo rozhodnuto, že Matice bozkovská je vhodnou platformou oslav, a proto její činnost byla obnovena dle původních stanov z roku 1941. Více na:

www.maticebozkovska.webz.cz