Poslední víkend před adventem jsme strávili na faře v Bozkově tradičním pečením perníčků. Spolu s týmem vedoucích přijelo i 15 dětí odhodlaných napéct letošní várku perníčků. Během pečení jsme si samozřejmě i hráli a také se podívali do sousední vesnice Jesenný ke krásné kapličce. Dílo se s pomocí Boží povedlo a spolu s perníčky jsme snad lidem v Bozkově rozdali i trochu radosti. Výdělek z prodeje perníčků pošleme na misie.

Děti (z) Ráje

Podobné příspěvky