Ve dnech 29.11. až 1.12.2013 proběhla na faře v Bozkově Duchovní obnova, kterou nás v celém svém průběhu doprovázel O. Jaroslav Gajdošík. Skrze tento vzácný čas jsme vstoupili do nového církevního roku s novými impulzy, které ještě stále rezonují v srdci.
Otec Jaroslav dokázal přiblížit ošemetné  duchovní záležitosti skrze originální příběh z Dálného Orientu a tento příběh o pastevcích velbloudů zvaných Mankarti , bude provázet každého z nás možná i celý život. Za sebe mohu sdělit, že jsem prožila opravdu čas zamyšlení nad duchovním životem , který vedu.

Velmi milé bylo společenství, ve kterém člověk vnímal laskavé přijetí a vzájemnou ohleduplnost. Jak to vždy v Bozkově  bývá nechyběla ani výtečná vzpruha těla ve formě nepřeberných delikates. A kdo by chtěl zažít Bozkov jako z pohádky, vězte, že  tento doplňující zážitek se jíž stává tradiční součástí adventní duchovní obnovy.

Děkuji o. Jaroslavovi, naším Salettinům a všem, kteří se na duchovní obnově podíleli, vyprošují  jim hojnou odplatu a  rozhodně zvu všechny, aby neváhali se  další obnovy zúčastnit.

Silvie Táborská
(La Saletská Rodina)

Podobné příspěvky