Záchrana varhan - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Projekt záchrany varhan

S radostí Vám oznamujeme, že po desítkách let odkladů probíhá v poutním kostele Navštívení Panny Marie první etapa generální opravy varhan.
Srdečné díky všem dárcům za jejich příspěvky, bez kterých by se tato akce ani rozběhnout nemohla. Bez Vaší pomoci bychom ani nezískali příspěvek od KÚ, který je podmíněn dodáním více jak 75% z prostředků majitele. Příspěvek z KÚ z celkové hodnoty díla činí cca 23%, i za to zaplať Pán Bůh.

Hodnota I. etapy, jež se skládá z rozebrání nástroje, restaurování většiny dřevěných píšťal a vzdušnic činí cca 640 000,-KČ. Otázkou zůstává, jak dále ve financování této akce pokračovat. Zatím běží veřejná sbírka.

(č.ú. 3286101379/0800)
Další akcí je adopce píšťal (www.varhany-bozkov.eu)
Peníze se dostanou správným směrem i přes účet Matice Bozkovské  (202363029/0300 heslo varhany).
Římskokatolická farnost Bozkov
WEBSITE
Homepage
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah