Vzpomínka na rok 2011 - Farnost Bozkov

Přejít na obsah


Vzpomínka na rok 2011


Na první pouti se i přes nepřízeň počasí sešlo mnoho poutníků z okolí. Hlavní mši sv. předsedal P. Michal Podzimek, byl přítomen i polský kněz P. Krzysztof Sagan, který spolu
s 60 dětmi prožíval na faře letní křesťanský tábor.


Druhá pouť je už několik let spojena s pěší po
uťi ze Železného Brodu. Tato tradicese uskutečnila i v tomto roce. Hlavní mši sv. sloužil P. Pavel Aichler, farář z Tanvaldu.


V září se v Železném Brodě konalo posvěcení kříže, probíhala také duchovní obnovaa přednáška o vesmíru, kterou vedl P. Pavel Gábor SJ. Využili jsme této příležitostia pozvali jsme P. Pavla Gábora SJ na pouť do Bozkova, aby nám něco řekl o práci, kterou vykonává na vatikánské observatoři. Jako člověka, který se zabývá vesmírem,ho v Bozkově nejvíce oslovil jeden z obrazů loretánské litanie, vymalovaných na stropě kostela - „Matka Stvořitele“. Na něm má Panna Maria v náruči malého Ježíše a On ve své maličké ruce drží celou zeměkouli, Oba jsou na obláčku a vedle je slunce, měsíca hvězdy.  
Myslím, že je často potřeba, aby nám někdo ukázal, jaké bohatství myšlenek je zobrazeno v našem poutním chrámě a jak je dobře stále znovu odkrývat jeho duchovní bohatství.

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPGPoutní sezóna v Bozkově končí „La Salettskou“ poutí, která se v tomto roce konala25. září. Jako poutník a hlavní koncelebrant nás navštívil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR. Této poutní mše sv. se zúčastnili i poutníci z Polska s vlastním farářem.
P. Stanislav Přibyl CSsR vzpomněl na pobyt na „La Salette“ a připomněl význam našeho obrácení a proměny života ve společenství církve.

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah