Matice bozkovská - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

MATICE BOZKOVSKÁ

Na přelomu 19. a 20. století se zbožní bozkovští křesťané pravidelně scházeli k modlitbě růžence, postupně tak vzniklo tzv. Společenství svatého růžence., kde se též zavázali, že se budou starat o poutní místo a rozšíření mariánské úcty. Toto společenství se stalo předchůdcem Matice bozkovské.
Matice bozkovská byla nejprve zřízena na přelomu let 1940-41 na popud Ministerstva obchodu protektorátní vlády. Proto z pochopitelných důvodů její činnost na počátku padesátých let byla ukončena.
V roce 1992, kdy se blížilo 300 leté výročí vysvěcení bozkovského chrámu ( 1693 ), bylo rozhodnuto, že Matice bozkovská je vhodnou platformou oslav, a proto její činnost byla obnovena dle původních stanov z roku 1941. Více na:

Římskokatolická farnost Bozkov
WEBSITE
Homepage
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah