Duchovní obnova 2011 - Farnost Bozkov

Přejít na obsah


La Salettská duchovní obnova
25.11. - 27.11.2011 Bozkov


Když se člověk z rovinatého kraje blíží k horám, vždy je okouzlen krásou přírody a bylo tomu tak i nyní. Kochala jsem se vším, co bylo na dohled. V Železném Brodě jsem hledala pohledem z auta „brod“v řece – jistě byl někde u koupaliště. Můj pohled opustil řeku a těšila jsem se krásou stromů na stráních, právě zahalených do nádherného zimního šatu jinovatky. Bylo to jako v pohádce.
Pronesené slovo k manželovi, který řídil, nemělo odezvu - „Dej pokoj, já toho mám plné ruce, to nevidíš jak to klouže?!“ To už jsme byli v Podbozkově - „Já zastavím a podívám se jak dál.“Ta všechna krása z vyhřátého auta byla dvojnásob hezká – venku zima lezla do kožichu. V Bozkově na návsi u kostela nikde nikdo, jen na autobusové zastávce stály dvě ženy – šli jsme k nim a zeptali se. -„Vy jste tu poprvé? Tak vás tu vítáme. Vidíte támhle ten barák? To je fara, vemte to přes trávník a jste tam.“
Přivítání na faře s panem farářem při kávě bylo velice srdečné. Byli jsme první, kteří dorazili. Ubytování a hlavně teplo, seznámení se se vším bylo příjemné a velice milé.
Téma jednotlivých přednášek s otcem Josefem Kadlicem bylo: „Modliba, pravda, láska.“ Jednotlivé přednášky se nedají popsat, to se musí zažít! Usebranost kněží, reakce laiků, otázky, odpovědi, příběhy jednotlivých účastníků, to vše dávalo zvláštní atmosféru a silné zážitky.
Bozkov, to není jen nepatrná vesnice, ale významné poutní místo a také srdeční lidé, které jsme poznali na vánoční výstavě. A navíc krásný barokní kostel Navštívení Panny Marie, ve kterém jsme měli každý den mši svatou. Ranní chvály, rozjímání, růženec, adorace to vše nás dalo dohromady tak, že jsme byli opravdovou rodinou.
Sestřičky, které k nám v neděli přijely ze Staré Boleslavi nás obohatily seznámením s jejich řádem sv. Vincence a darovaly nám zázračnou medailku od jejich spolusestry Kateřiny Laboré.
K celému pobytu díky všem, kdo ho připravili. Byl to krásný a plodný víkend – Bohu díky. Odjížděli jsme za slunného počasí, povzbuzeni na duchu i na těle.

manželé Fuchsovi


01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah