Duchovní obnova 2010 - Farnost Bozkov

Přejít na obsah


La Salettská duchovní obnova
3.12.-5.12.2010 Bozkov

Téma: Úkol a místo laiků v současné době (ve světle poselství Panny Marie La Salettské). Obnovu vedl otec Henryk Kuman MS

Pátek 3. 12.

Obnova začala v 18 hodin Mší sv. Po večeři následovalo úvodní setkání, otec Henryk mluvil o sobě, svých studiích, svých různých cestách a plnění úkolů. Zajímal se i o to, co očekávají účastníci od této obnovy. Závěrem prvního dne byla tichá adorace u Nejsvětější svátosti.

Sobota 4.12
.
Vzhledem k nepřízni počasí nás bylo méně, než obvykle. První den pouze 7, v sobotu přijely ještě 3 ženy ze Železného Brodu. Po snídani měl P. Kuman přednášku na téma: „Postavení laiků církve ze zjevení Panny Marie La Salettské.“ Mluvil o vývoji křesťanství po smrti Pána Ježíše, o práci jednotlivých apoštolů, o postupném šíření křesťanství po celé Evropě. Zmínil se o změnách po 2. Vatikánském koncilu a podrobně hovořil o zjeveních Panny Marie La Salettské, o jejich obavách, starostech a prosbách. Končil slovy „ Ohlaste to všemu mému lidu“. Na závěr této přednášky nám rozdal 5 otázek, rozdělil nás na skupinky, ve kterých jsme měli o těchto otázkách diskutovat.

Otázky pro skupinky:
1. Jak rozumím slovu a pojetí Církev?
2.
Co pro mne znamená všeobecná církev a místní církev?
3.
Jaké úkoly mám, nebo bych chtěl mít v církvi dnes?
4.
Co na mne nejvíc působí v poselství z La Salette?
5.
Jak můžu žít dnes v mém životě spiritualitou z La Salette?


Po diskuzi k těmto otázkám zhodnotil P. Kuman naše názory. Odpoledne pohovořil na téma La Salette ve světě a v různých názorech. Po večerních chválách nám P.Kuman předčítal úryvky z Bible, o zmrtvýchvstání Ježíše Krista a srovnával jak je popsáno v evangeliích Marka, Matouše i Lukáše. Den skončil přátelským posezením.


Neděle 5. 12.

Den začal modlitbou z breviáře ve farní kapli, v 10 hodin byla v kostele Mše sv. Po obědě ještě proběhlo zhodnocení této obnovy. Všichni jsme byli s touto společnou duchovní obnovou spokojeni, byla pro nás pohlazením na duši a těšíme se na další taková setkání.

Dana Cééová, Semily

Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah