Děti (z) Ráje - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Děti (z) Ráje - 21.-23.11.2014

Poslední víkend před adventem jsme strávili na faře v Bozkově tradičním pečením perníčků. Spolu s týmem vedoucích přijelo i 15 dětí odhodlaných napéct letošní várku perníčků. Během pečení jsme si samozřejmě i hráli a také se podívali do sousední vesnice Jesenný ke krásné kapličce. Dílo se s pomocí Boží povedlo a spolu s perníčky jsme snad lidem v Bozkově rozdali i trochu radosti. Výdělek z prodeje perníčků pošleme na misie.

Děti (z) Ráje


Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah