Aktuální zprávy z Bozkova - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Aktuální zprávy


V neděli 18. 8. druhá pouť, mše sv. v 8 a10 hodin


Slavnostní Mši sv. v 10 hodin celebruje novokněz Václav NovákFarní ohlášení 19. - 25. 8. 2019

V úterý 20. 8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve


Ve středu 21. 8. památka sv. Pia X., papeže


Ve čtvrtek 22. 8. památka Panny Marie Královny


V sobotu 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Logout
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah