Aktuální zprávy z Bozkova - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Aktuální zprávy


Farní ohlášení 25. 5. - 31. 5. 2020Dnes sbírka na TV Noe


V pondělí 25.05. Mše sv. s Májovou pobožností v Navarově 18:00


V úterý 26. 5. památka sv. Filipa Neriho, kněze


V sobotu 30. 5. svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze


V neděli 31. 5. slavnost - Seslání Ducha svatého

Mše sv. s májovou pobožností v Jesenném ve 13:30


V měsíci květnu bude vždy po mši sv. ještě májová pobožnost


Jsme zváni na tradiční Svatodušní pouť na hoře Tábor. Informace na nástěnce.

Logout
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah