Aktuální zprávy z Bozkova - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Aktuální zprávyFarní ohlášení 13. - 19. 1. 2020


V pátek 17. 1. památka sv. Antonína, opata

V sobotu 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

V neděli 19. 1. přijedou, jako každý rok, děti z Jezowa Sudeckiego s pásmem koled,

 které předvedou po mši sv. 

Mše sv. budou tento týden na faře v kapli


Ve dnech 17. - 21. 2. se bude konat

XIV. Mistrovství Evropy kněží ve futsalu.

v České republice. V Praze a Říčanech budeme hostit 260 kněží z 16 zemí Evropy. Dne 10. 12. 2019 za účasti kardinála Dominika Duky byly vylosovány hrací skupiny. Česká republika má ve skupině Portugalsko, Maďarsko, Itálii a Kazachstán. Jménem organizátorů Vás na něj zvu a prosím o libovolný finanční příspěvek na jejich organizaci. Příspěvek můžete poslat na účet 63031621/0100 s variabilním symbolem 17212020, nebo hotově prostřednictvím P. Krzysztofa Mikuszewského MS.

Děkuji Vám za každou korunu.
Logout
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah