Aktuální zprávy z Bozkova - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Aktuální zprávyOdpustky pro duše v očistci:

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.


Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci. Navštíví-li někdo hřbitov, a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.


Farní ohlášení 25. 11. - 8. 12. 2019
V sobotu 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola


V neděli 1. 12. první adventní neděle.


Ve 13:30 mše sv. v zámecké kapli v Navarově.

Ve Zlaté Olešnici tuto neděli mše sv. nebude.


V úterý 3. 12. památka sv. Františka Xaverského, kněze


Ve čtvrtek 5. 12. bude po mši sv. biblická hodina


V pátek 6. 12. sv. Mikulaše, biskupa,

první pátek v měsíci


V sobotu 7. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve,

první sobota v měsíci


V neděli 8. 12. druhá adventní neděle


V pátek 6. 12. v 18 hodin začíná mší sv. adventní duchovní obnova, kterou povede P. Leopold Paseka
V měsíci listopadu se budeme po každé mši sv. modlit za naše zemřelé.Logout
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah