Adventní exercicie - Farnost Bozkov

Přejít na obsah


Vzpomínka na advent - exercicie 30.11 - 02.12.2012

Adventní zastavení.

První adventní víkend nás přivítal Bozkov v krásném bílém hávu. Tento čas se zde již tradičně věnuje přípravě na příchod našeho Pána mezi nás. Dny strávené v tichu, modlitbách a rozjímání nás uvedly do předvánoční doby. Duchovní témata, adorace a slavení eucharistie nám přispěly k soustředění a hlubšímu zamyšlení.

Díky za čas, který nám věnovali P. Kryštof, P. Jan, P. Aichler a bratr Jaroslav.

Ludmila J.

Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah