Adventní exercicie 2016 - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

La Salettská duchovní obnova
25.11. - 27.11.2015 Bozkov
V pátek 25.11.jsme se jakožto La Salletská rodina sešli na večerní mši svaté v Bozkově v kostele Navštívení Panny Marie, kterou začala naše Adventní duchovní obnova. Mši svatou sloužil jablonecký kněz Josef Peňáz spolu s otcem Krzysztofem Mikuszewskim.
Otec Josef zároveň vedl i víkendovou duchovní obnovu. Při večerní přednášce nám vysvětlil, co vlastně DUCHOVNÍ OBNOVA je, že je to vlastně etapa naší životní cesty a začátek této cesty spočívá v čistotě, jakožto ZPYTOVAT SVĚDOMÍ - nahlédnout zpět do minulých časů duchovních obnov, pokud nějaké proběhly, abychom věděli, kdy VYKROČIT SPRÁVNĚ VPŘED. Bůh nám dává poznat své nedokonalosti, špatnosti. Dále pak VYZNAT HŘÍCHY a VZBUDIT LÍTOST.
Důležitý je POKROK - poznat to, co je dobré - očistit se - OBNOVIT a tím je duchovní obnova krokem, abychom poznali, že máme být dobrým, ne-li lepším člověkem, křesťanem.

V sobotu 26.11.nám o. Josef řekl o MODLITBĚ,  která je setkáním a společenstvím s Bohem. Máme si vždy uvědomit Boží přítomnost, neutíkat myšlenkami. Proto je důležitá příprava na modlitbu - TICHOST, SOUSTŘEDĚNOST. Je to odpověď na Boží slovo, které je naším pokrmem. Dále nám řekl o CTNOSTECH - VÍŘE, NADĚJI a LÁSCE, z nichž nejdůležitější je LÁSKA - Bůh je LÁSKA. Podstata lásky je to, že:
  1. BŮH JE - něco vyplňuje (v nemoci, neopouští nás...)
  2. BŮH JE BOHEM - miluje nás tak, jako nikdo jiný - Jeho LÁSKA převyšuje naši lásku
  3. BŮH NENÍ JEDEN - egoista, ale je společenstvím TŘECH OSOB (OTEC + SYN + DUCH SVATÝ)

Bůh je dobrotou, krásou, pomocí, uzdravením, pokorou, klidem, milosrdenstvím, radostí, bezpečím, LÁSKOU. A jak to poznáme? Ježíš k nám přichází, aby nás spasil, MILUJE nás. Jeho Láska je OBĚŤ!

Při nedělní přednášce jsme navázali na předešlé téma LÁSKA, jako OBĚŤ. Při ní nám o. Josef řekl blíže o EUCHARISTII. Je to spojení s Bohem - NEKONEČNÝ CÍL. Je štítem křesťanského života, je završením mše svaté, která je svátostným zpřítomněním Ježíšovi oběti. Je to skrytá vznešenost BOŽÍ LÁSKY. Cílem je shromáždění v Bohu Otci, přejití k NĚMU. JSME SOUĆÁSTÍ LÁSKY BOŽÍHO ŹIVOTA.

Tímto bych chtěla moc poděkovat za všechny o. Josefovi, který nás uvedl do tématu duchovní obnovy, dále o. Krzysztofowi a br. Jarkowi za organizaci, přijetí, ochotu a ubytování na bozkovské faře a v neposlední řadě skvělé kuchařce Barboře za nasycení hladových a spokojených  plných bříšek.
Vděčná rodina La Salletská
Anita( z Tanvaldu)

01.jpg
03.jpg
04.jpg
14.jpg
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah