Adventní exercicie 2015 - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

La Salettská duchovní obnova
27.11. - 29.11.2015 Bozkov

 
Madono, dobrá Madono...
 
Nastává období zkoušky pravdivosti našeho vztahu k Bohu - advent. Jak změnit sami sebe? Nechat působit Boží milost, snažit se naladit na očekávání , že již brzy k nám přijde Boží Syn jako malé bezbranné dítě.
Na pozvání bratra Jaroslava, pod duchovním vedením P. Josefa Jaroše MS jsme se o to pokusili i my, členové Lasaletské rodiny na prahu adventu v kostele a na faře v Bozkově. V modlitbách, adorování i rozjímání nad Písmem jsme se účastnili duchovního cvičení. Všechny nás obohatil celý průběh našeho setkání. Vlídné přijetí, pohostinnost, společné setkávání, zpívání i rozjímání a radost, kterou jsme prožívali ve společenství. Děkujeme a prosíme o Boží milosrdenství. Oslavujme Hospodina
 
Ludmila Dostalova
1.JPG
2.jpg
3.JPG
4.JPG
4a.JPG
5.JPG
5a.JPG
6.JPG
6a.JPG
6b.JPG
6c.JPG
6d.JPG
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah